Formannskapet og næringsutvalet
09.05.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 09.05.2017
Offentlege sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 09.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
36/2017 Godkjenning av møtebok Vis
37/2017 Rekneskap 2017. Rapportering og oppfølging i høve budsjett. 4/17 Vis
38/2017 Søknad om finansiering (Unntatt offentlighet).
39/2017 Søknad om lån i næringsfondet Sandvik Sko AS
40/2017 Søknad om lån i næringsfondet (Unntatt offentlighet).
41/2017 Referat- og drøftingssaker Vis