Formannskapet og næringsutvalet
09.06.2021 kl. 10:00 - 15:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 09.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 09.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
75/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
76/2021 Søknad om oppstartingstilskot. Tungestølen AS Vis
77/2021 Søknad om utviklingstilskot. Pyramiden Glasmagasin AS Vis
78/2021 Søknad om midlar til Urnes verdsarvsenter Vis (4) Vis
79/2021 Søknad om tilskot til diverse infrastruktur-tiltak og bokprosjekt i Ormelid - Stiftinga Ormelid gard Vis (3) Vis
80/2021 Hurtigladestasjonar i Luster kommune Vis
81/2021 Nigardsbreen - besøksstrategi Vis (4) Vis
82/2021 Kommunedelplan for naturmangfald 2022 - 2034 - planprogrammet Vis (1) Vis
83/2021 Klagehandsaming - klage på gitt utsleppsløyve frå våningshus på Saude - gbnr. 53/2 Vis (15) Vis
84/2021 Kommunal overtaking av Modvovegen og Treshaugvegen Vis (3) Vis
85/2021 Gaupne Idrettshall - rehabilitering. Godkjenning av byggerekneskap Vis
86/2021 Tørvis Drift as - søknad om skjenkeløyve Vis
87/2021 Godkjenning av revidert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS Vis (2) Vis
88/2021 Interkommunale tenester - rapportering til formannskapet 09.06.21 Vis (4) Vis
89/2021 Referatsaker, formannskapet 09.06.21 Vis (6) Vis
90/2021 Drøftingar og innspel, formannskapet 09.06.21. Vis