Formannskapet og næringsutvalet
10.03.2021 kl. 10:00 - 15:30
Rådhuset (valstyret har møte kl. 09.00)

Møtedokument
Underskriven møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 10.03.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 10.03.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 10.03.2021
Årsoppgjer, resultat 2020. Presentasjon i formannskapet 10.3.21.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2021 Godkjenning av møteprotokoll. Vis
30/2021 Tungestølen Turisthytte - bygging av den ubetjente hytta Vis (1) Vis
31/2021 Masterplan reiseliv - høyring. Vis (2) Vis
32/2021 Berekraftig verdiskaping – Regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Høyring Vis (3) Vis
33/2021 Årsmelding 2020 frå Luster eldreråd Vis (1) Vis
34/2021 Årsmelding 2020 frå Luster sitt råd for personar med funksjonsnedsetting Vis (1) Vis
35/2021 Sogn Kulturskule - Avtale om felles kulturskule mellom Sogndal kommune og Luster kommune Vis (2) Vis
36/2021 Sogn PPT - Avtale om interkommunalt samarbeid pedagogisk-psykologisk teneste og logopedi. Vis (3) Vis
37/2021 Avtale om samarbeid om miljøretta helsevern mellom Årdal, Aurland, Lærdal, Luster, Sogndal og Vik kommune Vis (3) Vis
38/2021 Avtale om felles barnevernsteneste og barnevernsvakt Vis (3) Vis
39/2021 Interkommunale tenester/samarbeid- rapportering til formannskapet 10.03.21 Vis (5) Vis
40/2021 Referatsaker, formannskapet 10.03.21 Vis (4) Vis
41/2021 Drøftingar og innspel, formannskapet 10.03.21 Vis