Formannskapet og næringsutvalet
13.09.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 13.09.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 13.09.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2017 Godkjenning av møtebok Vis
74/2017 Merete Aasen. Søknad om oppstartingstilskot Vis
75/2017 Søknad om midlar til rådgjevingsteneste IKT Vis
76/2017 Søknad om kjøp av næringstomt Vis
77/2017 Lån i næringsfondet (Unntatt offentlighet).
78/2017 Rutetilbodet frå 25.06.2018 Vis
79/2017 Søknad om medverknad til dekking av kostnader med ras på vegen til Furåsen/Fuglesteg Vis (3) Vis
80/2017 Arne Johannessen. Søknad om fritak frå politiske verv Vis
81/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2028 - utlegging til offentleg ettersyn Vis (1) Vis
82/2017 Kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029 - planprogram offentleg ettersyn Vis (1) Vis
83/2017 Friskhuset Vis (5) Vis
84/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027 Høyring av planforslag med handlingsprogram Vis (2) Vis
85/2017 Budsjett 2018, økonomiplan og planleggingsprogram 2018-21. Vis (1) Vis
86/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (5) Vis