Formannskapet og næringsutvalet
15.03.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 15.03.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 15.03.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2017 Godkjenning av møtebok Vis
15/2017 Søknad om oppstartingstilskot NVRLND AS Vis
16/2017 Søknad om oppstartingstilskot Marit's A/S Vis
17/2017 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging Gunn Tove Nyheim og Knut Vidar Svanheld Vis (1) Vis
18/2017 Avtale om sekretariatfuksjonen for kontrollutvala Vis (1) Vis
19/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2028 - oppstart og planprogram Vis
20/2017 Rekneskap 2017. Rapportering og oppfølging i høve budsjett. 2/17 Vis (1) Vis
21/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (13) Vis
22/2017 Næringssak (Unntatt offentlighet).