Formannskapet og næringsutvalet
15.04.2021 kl. 15:00 - 16:00
Digitalt møte i fsk. når kommunestyret er ferdig.

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 15.04.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 15.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format