Formannskapet og næringsutvalet
17.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 17.02.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 17.02.2021
Underskriven møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 17.02.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
11/2021 Grunnlag for handsaming av næringssaker 2021 Vis (1) Vis
12/2021 Regionalplan for Sogn 2021 - 2024. Høyring Vis (1) Vis
13/2021 Vest Asfaltfresing AS. Søknad om finansiering Vis
14/2021 Ornes Båtbyggeri AS. Søknad om finansiering Vis
15/2021 Stiftinga Munthehuset. Søknad om finansiering Vis (2) Vis
16/2021 Søknad om oppstartstilskot Vis
17/2021 Luster Treningssenter AS. Søknad om Covid-19 støtte for 2020 Vis (1) Vis
18/2021 Skjenkeløyve Nes Gard Vis (3) Vis
19/2021 Søknad om skjenkeløyve Sognefjord Naturkjøkken Vidar Aasen Vis (3) Vis
20/2021 Årsmelding for Råda 2020 Vis
21/2021 Fjordstova - rehabilitering av bassengdelen. Fullfinansiering/tilleggsfinansiering av tiltaket Vis
22/2021 Nye Hafslo barnehage Byggjeprosjekt Vis (5) Vis
23/2021 Gaupne barnehage - utviding Vis (7) Vis
24/2021 Kommuneplanens samfunnsdel - 2021-2031 Vis (6) Vis
25/2021 Drøftingssak - Interkommunale avtalar, gjeldande frå 2021. Barnevernsteneste, barnevernsvakt, PPT og logopedi, kulturskule, frisklivssentral, miljøretta helsevern. Vis (8) Vis
26/2021 Interkommunale tenester - rapportering til formannskapet 17.02.21 Barnevern og Miljøretta helsevern. Vis (2) Vis
27/2021 Referatsaker, formannskapet 17.02.21 Vis (5) Vis
28/2021 Orienteringar og innspel, formannskapet 17.02.21 Vis