Formannskapet og næringsutvalet
19.04.2017 kl. 09:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Offentlege sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 19.04.2017
Offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 19.04.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2017 Godkjenning av møtebok Vis
24/2017 Tildeling av nytt skjenkeløyve på Pyramiden. Vis
25/2017 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS Vis
26/2017 Lustrabadet KF - val av styrerepresentantar, vararepresentantar, styreleiar og nestleiar Vis (2) Vis
27/2017 Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagd for heildøgns tenester - kriterium og venteliste Vis (1) Vis
28/2017 Årsrapport 2016 for Luster kommune Vis (3) Vis
29/2017 Rekneskap 2017. Rapportering og oppfølging i høve budsjett. 3/17 Vis
30/2017 Sogn skisenter - finansiering Vis
31/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (7) Vis
32/2017 Næringssak (Unntatt offentlighet).
33/2017 Søknad om finansiering (Unntatt offentlighet).
34/2017 Solsida hyttefelt - infrastruktur - godkjenning av avtale Vis (5) Vis