Formannskapet og næringsutvalet
19.05.2021 kl. 10:00 - 13:00
Rådhuset, etter valstyret

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 19.05.2021
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 19.05.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 19.05.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
56/2021 Raaum - heilt pao kanten. Søknad om utviklingstilskot Vis
57/2021 Koronamidlar 2021 - løyving til næringslivet Vis
58/2021 Årets bedrift 2021 Vis
59/2021 Kjøp av del av tomt 2 på Galdetoppen næringsareal Tømrar Lars Erik Kjos Vis (1) Vis
60/2021 Kjøpe del av tomt 2 på Galdetoppen næringsareal Veda AS Vis (1) Vis
61/2021 Planprogram, Buffersoneplan for Verdsarven Urnes stavkyrkje Vis (2) Vis
62/2021 Skogadalsbøen as - Søknad om skjenkeløyve Vis
63/2021 Lie as Søknad om kommunalt produksjonsløyve for sider og øl Vis
64/2021 Tungestølen Turisthytte as - Søknad om skjenkeløyve Randi Bjørnbeth og Laila Hjellvoll Vis (2) Vis
65/2021 TV-aksjon NRK 2021 - Plan. Val av kommunal aksjonsnemnd og kommunal løyving til aksjonen. Vis
66/2021 Årsmelding for UK 2020. Vis (1) Vis
67/2021 Val til Lustrabadet KF Vis (1) Vis
68/2021 Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 Vis (1) Vis
69/2021 Tilstandsrapport for oppvekst Luster kommune 2020 Vis (3) Vis
70/2021 Sogn barnevern -Tilstandsrapport 2020 Vis (1) Vis
71/2021 Årsrapport 2020 Luster kommune Vis (4) Vis
72/2021 Interkommunale tenester - rapportering til formannskapet 19.05.21. Vis (5) Vis
73/2021 Referatsaker, formannskapet 19.05.21 Vis (11) Vis
74/2021 Drøftingar og innspel, formannskapet 19.05.21. Vis