Formannskapet og næringsutvalet
21.09.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset, pause i temamøtet/kommunestyret

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 21.09.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 21.09.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
87/2017 Plassering av ledig likviditet Vis