Formannskapet og næringsutvalet
25.08.2021 kl. 09:30 - 13:00
Rådhuset. Frå kl. 11.30 Økonomiutvalet, utvida formannskap.

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 25.08.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 25.08.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
92/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
93/2021 Røyrleggjarservice AS. Finansiering Vis
94/2021 Andreas Wiese. Søknad om utviklingstilskot Vis
95/2021 Fjordatunet. Søknad om tilskot Vis
96/2021 Tømrar Lars Erik Kjos AS. Søknad om finansiering Vis
97/2021 Elin og Johannes Hauge. Gardskafe – finansiering Vis
98/2021 Bokprosjekt Harastølen. Finansiering Vis
99/2021 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2022 - 2033 for Vestland Uttale frå Luster kommune Vis (5) Vis
100/2021 20241X13586 Hastetiltak i Mørkridselvi v/Hauge - endra føresetnader Vis (1) Vis
101/2021 Programplan for System for styrka læring i Sogn, 2022-2030 Vis (2) Vis
102/2021 Framlegg til endring av selskapsavtalen til SIMAS - høyring Vis (3) Vis
103/2021 Referatsaker, formannskapet 25.08.21 Vis (8) Vis
104/2021 Interkommunale tenester - rapportering til formannskapet 25.08.21 Vis (5) Vis
105/2021 Drøftingar og innspel, formannskapet 25.08.21. Vis (1) Vis
106/2021 Halvårsrapport 2021. Vis (3) Vis