Formannskapet og næringsutvalet
30.08.2017 kl. 08:30 - 00:00
Kl. 08.30 opnging Luster vaksenopplæring på Grandmo

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 30.08.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 30.08.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2017 Godkjenning av møtebok Vis
66/2017 Norskopplæring for framandspråklege i Gaupne hausten 2017 Vis
67/2017 Vedlikehald av vegen frå Mørkrid til parkeringsplassen på Jervane Vis (1) Vis
68/2017 Byggerekneskap - Kvitevollen bustadfelt Vis
69/2017 Byggerekneskap Verket 2 - VVA-anlegg Vis
70/2017 Årsmelding Ungdommens kommunestyre arbeidsåret 2016-2017 Vis (1) Vis
71/2017 Rekneskap 2017. Rapportering og oppfølging i høve budsjett. 5/17 Vis (2) Vis
72/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (16) Vis