Formannskapet og næringsutvalet
31.01.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 31.01.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 31.01.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2017 Godkjenning av møtebok Vis
5/2017 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging - gbnr. 144/1 Olav Høyheim Einan Vis (1) Vis
6/2017 Grunnlaget for behandling av næringssaker Vis (2) Vis
7/2017 Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020. Høyring. Vis (2) Vis
8/2017 Satsar for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald frå 1.2.2017 Vis (2) Vis
9/2017 Verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje – oppnemning av medlemer i rådet Vis (2) Vis
10/2017 Eigedomsskatt - val av sakkunnig nemnd og klagenemnd Vis (2) Vis
11/2017 Politisk delegeringsreglement for Luster kommune Vis (2) Vis
12/2017 Rekneskap 2017. Rapportering og oppfølging i høve budsjett. 1/17 Vis (7) Vis
13/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (8) Vis