Klagenemnda
03.08.2017 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Klagenemnda den 03.08.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Klagenemnda den 03.08.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Klage på vedtak om tildeling av barnehageplass Vis