Kommunestyret
02.09.2021 kl. 09:00 - 15:30
Rådhuset. Dialogmøte; KPS, klima, styrka læring, økonomi mm.

Møtedokument
Program for kommunestyret sitt dialogmøte 2. og 3.09.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling