Kommunestyret
03.09.2021 kl. 09:00 - 15:30
Rådhuset, dialogmøte kl. 9-12, Saksliste kommst. frå kl. 13

Møtedokument
Dialogmøte: Klimasmart distriktskommune
Dialogmøte: Helse og omsorg
Dialogmøte: Utviklingsarbeid i Sogn
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 03.09.2021
Dialogmøte: Lenker oppvekst
Dialogmøte: Status klimagassutslepp og gjennomgang av disposisjon
Dialogmøte: Årsrapport -resultat 2020
Dialogmøte: Oppvekst
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 03.09.2021
Program for kommunestyret sitt dialogmøte 2. og 3.09.2021
Dialogmøte: Programplan for System for styrka læring i Sogn - Sogn regionråd
Dialogmøte: Eigedom og teknisk drift
Dialogmøte: Investeringar framover
Dialogmøte: Interkommunalt tenestesamarbeid
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
45/2021 Tømrar Lars Erik Kjos AS. Søknad om finansiering Vis Vis (1)
46/2021 Programplan for System for styrka læring i Sogn, 2022-2030 Vis (2) Vis Vis (1)
47/2021 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2022 - 2033 for Vestland Uttale frå Luster kommune Vis (5) Vis Vis (1)
48/2021 Halvårsrapport 2021. Vis (3) Vis Vis (1)
49/2021 Politisk organisering, reglement for folkevalde organ, politisk delegeringsreglement. Vis (4) Vis Vis (1)
50/2021 Referatsaker, kommunestyret 03.09.21 Vis (2) Vis