Kommunestyret
04.03.2021 kl. 10:00 - 16:00
Digitalt møte.

Møtedokument
Underskriven møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 04.03.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 4. mars 2021
Informasjon og program kommunestyret sitt møte den 4. mars
Presentasjon om planprogram og vidare arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel
Interpellasjon frå Gunn Beate T Lefdal: Handlingsplanar i Lustraskulen
Svar på interpellasjon + vedlegg. Handlingsplanar i Lustraskulen
Presentasjon Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør. Visit Sogjefjord - Masterplan og reiselivet i Sogn.
Presentasjon Regionalplan Sogn Regionråd og Luster i Sogn. Karina Nerland (Sogn Regionråd) og Harald Husabø (BDO)
Kommuneoverlegen om korona og vaksine
Rådmannen - info om årsrekneskap 2020.
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 04.03.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format