Kommunestyret
14.12.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 14.12.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.12.2017
Interpellasjon - Sogn barnevern
Ordførar sitt svar på interpellasjon. Sogn barnevern
Budsjettskjema 1A, 1B, 2A, 2B. Vedteke av kommunestyret 14.12.17.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2017 Godkjenning av møtebok Vis
60/2017 Eikum Hotell. Søknad om lån i næringsfondet Vis
61/2017 Søknad om medfinansiering av attendeføring av Wittgensteinhuset i Skjolden. Vis
62/2017 Masterplan for reiselivssatsinga i Sogn 2020 - 2035 Vis (1) Vis
63/2017 Vitensenteret i Sogn og Fjordane. Teikning av aksjekapital Vis (1) Vis
64/2017 Tilskot til hangar på Sogndal lufthamn Vis
65/2017 Kommunen si gjennomføring av borgarleg vigsel frå 1.1.2018 Vis (1) Vis
66/2017 Reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler Plan id 1426-2013005 Vis (4) Vis
67/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2028. Vis (3) Vis Vis (1)
68/2017 Kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029 - planprogram. Vis (2) Vis Vis (1)
69/2017 Regulering av budsjett 2017 Vis
70/2017 Lustrabadet KF - budsjett 2018 Vis
71/2017 Budsjett 2018, økonomiplan og planleggingsprogram 2018-21. Vis (3) Vis
72/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (7) Vis