Kommunestyret
17.02.2017 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 17.02.2017
Program temamøte om partssamarbeid
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.02.2017
Interpellasjon frå Ernst Veum om transporttilbod frå eldre og pårørande og svar frå rådmannen.
Partssamarbeid: Presentasjon frå Olav Mongstad
Partssamarbeid: Presentasjon frå Anne Grimsrud
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Godkjenning av møtebok Vis
2/2017 Årsmelding for kontrollutvalet 2016 Vis (2) Vis
3/2017 Forvaltningsrevisjon av økonomi- og prosjektstyring. Vis (2) Vis
4/2017 Reguleringsendring ved Hillestad traktorservice. PlanId 1426-2016005. Vis (3) Vis
5/2017 Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo. TREKT FRÅ KOMMUNESTYRESAKLISTA 17.02.17. Vis (5) Vis
6/2017 Grunnlaget for behandling av næringssaker Vis (2) Vis
7/2017 Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020. Høyring. Vis (2) Vis
8/2017 Verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje – oppnemning av medlemer i rådet Vis (2) Vis Vis (1)
9/2017 Eigedomsskatt - val av sakkunnig nemnd og klagenemnd Vis (3) Vis
10/2017 Politisk delegeringsreglement for Luster kommune Vis (2) Vis
11/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (8) Vis