Administrasjonsutvalet

Møter i Administrasjonsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
             

Arbeidsmiljøutvalet

Møter i Arbeidsmiljøutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
           
Okt.
 
Des.

Brukarutval for samhandlingsreforma

Møter i Brukarutval for samhandlingsreforma
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
 
Juni
   
Sep.
     

Eldrerådet

Møter i Eldrerådet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
 
Juni
   
Sep.
   
Des.

Formannskapet og næringsutvalet

Møter i Formannskapet og næringsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
Mars
 
Juni
 
Aug.
Sep.
Des.

Klagenemnda

Møter i Klagenemnda
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
             

Kommunestyret

Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
Juni
   
Sep.
Okt.
Des.

Kontrollutvalet

Møter i Kontrollutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
 
Juni
   
Sep.
 
Nov.
 

Lustrabadet KF

Møter i Lustrabadet KF
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
 
Juni
 
Aug.
Sep.
   
Des.

Plan- og forvaltningsutvalet

Møter i Plan- og forvaltningsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
 
Juni
       

Rådet for personar med funksjonsnedsetting

Møter i Rådet for personar med funksjonsnedsetting
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
 
Juni
   
Sep.
   
Des.

Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt

Møter i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
   
Mai
             

Ungdomen sitt kommunestyre

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
 
Juni
         
Des.

Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
 
Juni
   
Sep.
 
Nov.
 

Valstyret

Møter i Valstyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
 
Mai
   
Aug.