Kommunestyret
17.06.2021 kl. 10:00 - 16:30
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 17.06.2021
Simas - Avfall 2025 - overordna måldokumentpresentasjon
Simas - status strategiplan avfall 2020
Kommuneplanen sin samfunnsdel - utfordring til kommunestyret
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.06.2021. Korrigert etter merknad frå Lomheim i samband med godkjenning av protokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
34/2021 Søknad om midlar til Urnes verdsarvsenter Vis (4) Vis Vis (1)
35/2021 Søknad om tilskot til diverse infrastruktur-tiltak og bokprosjekt i Ormelid - Stiftinga Ormelid gard Vis (3) Vis Vis (1)
36/2021 Hurtigladestasjonar i Luster kommune Vis Vis (1)
37/2021 Kommunal overtaking av Modvovegen og Treshaugvegen Vis (3) Vis Vis (1)
38/2021 Gaupne Idrettshall - rehabilitering. Godkjenning av byggerekneskap Vis Vis (1)
39/2021 Godkjenning av revidert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS Vis (2) Vis Vis (1)
40/2021 Suppleringsval formannskapet, plan- og forvaltningsutvalet, valstyret, samarbeidsutval Jostedal oppvekstsenter. Ingar Norberg Vis
41/2021 Politisk organisering, reglement for folkevalde organ, politisk delegeringsreglement. Vis (4) Vis
42/2021 Referatsaker, kommunestyret 17.06.21 Vis (6) Vis
43/2021 Investeringstilskot Kyrkjeleg fellesråd. Dale kyrkje. Vis (2) Vis Vis (1)