Kommunestyret
21.09.2017 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset, temamøte kl. 11.00. Saklista frå kl. 14.00

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 21.09.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 21.09.2017
Presentasjon temamøte oppvekst.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
36/2017 Godkjenning av møtebok Vis
37/2017 Årsmelding Ungdommens kommunestyre arbeidsåret 2016-2017 Vis (2) Vis
38/2017 Tilstandsrapport grunnskulen og barnehagen 2016 Vis (2) Vis
39/2017 Byggerekneskap - Kvitevollen bustadfelt Vis
40/2017 Byggerekneskap Verket 2 - VVA-anlegg Vis
41/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027 Høyring av planforslag med handlingsprogram Vis (2) Vis Vis (1)
42/2017 Friskhuset Vis (5) Vis Vis (1)
43/2017 Reguleringsplan Botn, Hafslo PlanID 1426-2016004 Vis (6) Vis
44/2017 Reguleringsplan for Sogn motorsportsenter, Leirmoøygarden Plan id 1426-2015004 Vis (4) Vis
45/2017 Avtale om sekretariatfuksjonen for kontrollutvala Vis (1) Vis
46/2017 Arne Johannessen. Søknad om fritak frå politiske verv Vis
47/2017 Suppleringsval Vis
48/2017 Plassering av ledig likviditet Vis
49/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (2) Vis