Kommunestyret
26.09.2019 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 26.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 26.09.2019
Fråsegn til ny prehospital plan
Høyring av endringar i rovviltforvaltninga
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2019 Godkjenning av møtebok Vis
43/2019 Årsmelding for UK - skuleåret 2018/2019. Vis (2) Vis Vis (1)
44/2019 Reguleringsplan Grandmo busenter, plan-id 2018004 Vis (3) Vis
45/2019 Sogn for alle - integrering og inkludering Sogn regionråd Vis (1) Vis Vis (1)
46/2019 Interkommunal arbeidsgjevarkontroll. Avtale med Lærdal kommune. Vis (4) Vis Vis (1)
47/2019 Permanent ute-/friluftsavdeling Gaupne barnehage Vis (6) Vis Vis (1)
48/2019 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår 2019. Budsjettendringar Vis (1) Vis Vis (1)
49/2019 Referat- og drøftingssaker Vis (3) Vis