Kommunestyret
27.05.2021 kl. 10:00 - 17:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 27.05.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 27.05.2021
Presentasjon for kommunestyret - Årsrapport 2020
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 27.05.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format