Mellombels utval - politiske reglement
19.05.2021 kl. 13:00 - 15:00
Rådhuset

Møtedokument
Referat frå møte i Mellombels utval - politiske reglement den 19.05.2021
Innkalling til møte i Mellombels utval - politiske reglement den 19.05.2021
Framlegg til reglement, samledokument.
Framlegg til delegeringsreglement
Notat; politisk involvering i plansaker etter plan- og bygningslova.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling