Mellombels utval - politiske reglement
25.08.2021 kl. 13:00 - 15:00
Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i mellombels utval - politiske reglement den 25.08.2021
Utkast til reglement, supplert med nytt framlegg frå ASN og merknader frå rådmannen.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling