Plan- og forvaltningsutvalet
03.04.2017 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 03.04.2017
Offentleg møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 03.04.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (1) Vis
17/2017 Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo Vis (10) Vis
18/2017 Reguleringsplan Botn, Hafslo - Plan id 1426-2016004 PlanID 1426-2016004 Vis
19/2017 Reguleringsplanarbeid Dale sentrum - Plan ID 1426-2011006 - motsegn Vis
20/2017 Gaupne brannstasjon - 1. gongs handsaming Planid 1426-2007001 Vis (3) Vis
21/2017 Klagehandsaming - vedtak om avslag på rammeløyve for oppføring av firemannsbustad på Hafslo - Beheim 2, gbnr. 149/119 Vis (2) Vis
22/2017 Klagehandaming - vedtak om frådeling av 1700 m2 areal til bustadføremål - Sandvik, Gaupne Vis (20) Vis
23/2017 Forvaltningsplan for Ytamo naturreservat, framlegging til høyring Vis (1) Vis
24/2017 Søknad om løyve til å køyre vegen Ilaget - Lø - Hodnane Hans Hvidsten Vis (2) Vis
25/2017 Søknad om løyve til å køyra vegen Ilaget - Lø - Hodnane, klagehandsaming (Unntatt offentlighet).
26/2017 Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2017 - 2020 Vis (1) Vis
27/2017 Revisjon av kommunal tiltaksstrategi for økonomiske verkemidlar i landbruket 2017- 2020 Vis (5) Vis
28/2017 Adresseprosjektet, klage på adressenamn Hafslovegen Vis (4) Vis
29/2017 Ymse. Vis