Plan- og forvaltningsutvalet
04.09.2017 kl. 10:00 - 00:00
Oppmøte på Heggmyrane synfaring kl. 09.00. Rådhuset etterpå.

Møtedokument
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 04.09.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 04.09.2017
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 04.09.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (3) Vis
50/2017 Reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler 3. gongs handsaming Plan id 1426-2013005 Vis (4) Vis
51/2017 Reguleringsplan Botn, Hafslo - 2. gongs handsaming, Plan-Id 14202016004 PlanID 1426-2016004 Vis (4) Vis
52/2017 Reguleringsplan for Sogn motorsportsenter, Leirmoøygarden - 2. gongs handsaming Plan id 1426-2015004 Vis (2) Vis
53/2017 Klagehandsaming - avslag på søknad om oppføring av naust i LNF-område, Moane, Hafslo - gbnr. 137/40 Vis (16) Vis
54/2017 Forvaltningsplan for Ytamo naturreservat,- slutthandsaming Vis (8) Vis
55/2017 Handsaming av søknad om løyve til å køyre vegen Ilaget - Lø - Hodnane Aud Marie Øien Vis (1) Vis
56/2017 Ymse Vis
57/2017 Søknad om løyve til å køyre vegen Ilaget - Lø - Hodnane (Unntatt offentlighet).