Administrasjonsutvalet

Møter i Administrasjonsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
       
Aug.
   
Nov.
 

Arbeidsmiljøutvalet

Møter i Arbeidsmiljøutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
           
Okt.
Nov.
 

Brukarutval for samhandlingsreforma

Møter i Brukarutval for samhandlingsreforma
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
 
Des.

Eldrerådet

Møter i Eldrerådet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
 
Des.

Formannskapet og næringsutvalet

Møter i Formannskapet og næringsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
Mars
April
Mai
Juni
   
Des.

Klagenemnda

Møter i Klagenemnda
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
               
Nov.
 

Kommunestyret

Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
 
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
Nov.
Des.

Kontrollutvalet

Møter i Kontrollutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
 
Juni
     
Okt.
Nov.
 

Lustrabadet KF

Møter i Lustrabadet KF
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Mars
 
Mai
     
Sep.
Okt.
 
Des.

Mellombels komitè kultur

Møter i Mellombels komitè kultur
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
Mai
   
Aug.
       

Plan- og forvaltningsutvalet

Møter i Plan- og forvaltningsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
     
Okt.
 
Des.

Rådet for personar med funksjonsnedsetting

Møter i Rådet for personar med funksjonsnedsetting
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
 
Des.

Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt

Møter i Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                     

Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt

Møter i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
               

Ungdomen sitt kommunestyre

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
April
 
Juni
     
Okt.
Nov.
 

Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
Nov.