Plan- og forvaltningsutvalet
16.10.2017 kl. 13:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 16.10.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 16.10.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (2) Vis
59/2017 Klagehandsaming - klage på vedtak om rammeløyve og igangsettingsløyve for grunnarbeid - bustadblokk på Hafslo Vis (8) Vis
60/2017 Mindre reguleringsendring Høyheimsvik Vis (3) Vis
61/2017 Klagehandsaming - løyve til oppføring av båtopptrekk til naust i Pølseviki - gbnr. 72/11 Vis (11) Vis
62/2017 Fordeling av tilskot til miljøtiltak landbruket (SMIL) hausten 2017 Vis (1) Vis
63/2017 Saksframlegg vedr. motorferdselsøknad til Øksnavollen Vis
64/2017 Kulturstipend 2017 Vis
65/2017 Ymse. Vis