Plan- og forvaltningsutvalet
23.06.2021 kl. 12:00 - 16:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 23.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 23.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
49/2021 Søknad om konsesjon på kjøp av 73/3 Råum Svein Arne Næss Vis (5) Vis Vis (1)
50/2021 Privat detaljreguleringsplan - Massedeponi Lie plan-id 2020005 Rolf Lie Vis (4) Vis Vis (1)
51/2021 Søknad om oppheving av reguleringsplan for Flatane Vis (1) Vis Vis (1)
52/2021 Søknad om oppføring av kombinert fritidsbygg i Yngsdalen- dispensasjon frå landbruksføremålet - gbnr. 129/1 Vis (17) Vis Vis (1)
53/2021 Ny handsaming av søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - Borhaug - tomt 15 - gbnr. 167/26 Vis (2) Vis
54/2021 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for gbnr. 26/1 - Hundurane masseuttak - Skjolden Vis (5) Vis
55/2021 Endring av reguleringsplan Bolstadmoen I og II Vis (2) Vis
56/2021 Reguleringsplan for masseuttak på Eide gard - Skjolden Plan-ID 2020002 Vis (3) Vis
57/2021 Referatsaker, plan- og forvaltningsutvalet 23.06.21 Vis (2) Vis