Plan- og forvaltningsutvalet
28.01.2021 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset

Møtedokument
Underskriven møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 28.01.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 28.01.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 28.01.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
2/2021 Søknad om dispensasjon for å bygge bustadhus på Høyheimsvik med tilnærma flatt tak - politisk avklaring - gbnr. 71/116 Vis (5) Vis
3/2021 Klagehandsaming - klage på byggeløyve for frittliggjande garasje i regulert bustadfelt - gbnr 77/67 Vis (9) Vis
4/2021 Klagehandsaming - avslag på søknad om etablering av flytekai - Solvorn - gbnr. 177/1 og 176/88 Vis (6) Vis
5/2021 Saksframlegg - reglar for inngjerding av fritidseigedommar Vis (5) Vis
6/2021 1. gongs handsaming Reguleringsplan for Gjerde i Jostedalen Plan id 2013001 Vis (4) Vis
7/2021 Reguleringsplan Galden Nord - omregulering plan-ID 2017004. Klage frå Tor Erik Ones. Vis
8/2021 Detaljplan for verdsarvsenter til Urnes kyrkje Vis (4) Vis
9/2021 Vedtak av planprogram detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen Vis (1) Vis
10/2021 Søknad om bomveg i Mørkridsdalen Skjolden Grunneigarlag Vis
11/2021 Konsesjon leigeavtalar Sogn skisenter Vis
12/2021 Referat- og drøftingsssaker, plan- og forvaltningsutvalet 28.01.20 Vis (2) Vis