Plan- og forvaltningsutvalet
28.05.2020 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 28.05.2020
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 28.05.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2020 Godkjenning av møteprotokollar Vis
29/2020 Reguleringsplan Galden Nord - omregulering plan-ID 2017004. Klage frå Tor Erik Ones. Vis Vis (3)
30/2020 Reguleringsplan Solvorn kyrkje - PlanID 2016001 1. gongs handsaming Vis (4) Vis
31/2020 UK i Luster si stipendordning 2020 Kjetil Matias Hermansen Stegegjerdet Vis
32/2020 Tilskot til kulturføremål 2020 - kulturvern Vis (1) Vis
33/2020 Tilskot til kulturføremål 2020 - kulturminnevern Vis (1) Vis
34/2020 Tilskot til kulturføremål 2020 - friluftslivstiltak Vis (2) Vis
35/2020 Tilskot til kulturføremål 2020 - lokale arrangement/underskotsgaranti Vis (1) Vis
36/2020 Referat- og drøftingssaker plan- og forvaltningsutvalet 28.05.20 Vis (4) Vis