Rådet for personar med funksjonsnedsetting
03.03.2021 kl. 10:30 - 00:00
Oppmøte ved Grandmo, deretter møte på Rådhuset.

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 03.03.2021
Underskriven møteprotokoll - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 03.03.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 03.03.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format