Rådet for personar med funksjonsnedsetting
19.04.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset

Møtedokument
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 19.04.2021
Møteprotokoll - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 19.04.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 19.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format