Administrasjonsutvalet

Møter i Administrasjonsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
           
Nov.
 

Arbeidsmiljøutvalet

Møter i Arbeidsmiljøutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
   
Mai
       
Okt.
Nov.
 

Brukarutval for samhandlingsreforma

Møter i Brukarutval for samhandlingsreforma
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
Nov.
 

Eldrerådet

Møter i Eldrerådet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
Nov.
 

Formannskapet og næringsutvalet

Møter i Formannskapet og næringsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Mars
Mai
Juni
 
Aug.
Des.

Klagenemnda

Møter i Klagenemnda
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
             
Aug.
       

Kommunestyret

Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
 
Des.

Kontrollutvalet

Møter i Kontrollutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
 
Juni
   
Sep.
 
Nov.
 

Lustrabadet KF

Møter i Lustrabadet KF
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
 
Mai
Juni
     
Okt.
   

Plan- og forvaltningsutvalet

Møter i Plan- og forvaltningsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
 
Des.

Rådet for personar med funksjonsnedsetting

Møter i Rådet for personar med funksjonsnedsetting
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
Mai
     
Sep.
Okt.
Nov.
 

Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt

Møter i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April
     
Sep.
   
Des.

Ungdomen sitt kommunestyre

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
Juni
       
Nov.
 

Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval

Møter i Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
   
April
   
Aug.
 
Okt.
 
Des.

Valstyret

Møter i Valstyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
Juni
 
Aug.
Sep.