Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt
26.05.2021 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll frå møte i Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt den 26.05.2021
Møte i Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt den 26.05.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling