Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
07.09.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll frå møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 07.09.2017
Rammer og retningsliner for verdsetjing/taksering av eigedomar i Luster. Vedteke 7.9.17.
Innkalling til møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 07.09.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling