Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
07.12.2017 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll frå møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 07.12.2017
Rammer og retningsliner eigedomsskatt, oppdatert etter møte den 7.12.17
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling