Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
15.05.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 15.05.2017
Notat om rammer og retningsliner
Protokoll frå møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 15.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling