Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 13
12
Arbeidsmiljøutvalet 19
Eldrerådet 15
19
07
04
08
06
Formannskapet og næringsutvalet 27
17
10
07
15
19
09
17
25
14
20
03
10
22
08
Kommunestyret 04
18
15
27
17
02
03
23
28
18
16
Kontrollutvalet 09
05
08
14
23
Lustrabadet KF 01
22
10
21
Mellombels utval - politiske reglement 13
15
07
19
25
Plan- og forvaltningsutvalet 28
08
20
10
23
12
09
07
04
02
Rådet for personar med funksjonsnedsetting 15
25
03
19
07
04
08
06
Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt 26
Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt 17
Ungdomen sitt kommunestyre 18
22
Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval 18
22
Valstyret 10
19
09
25