Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
31.05.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 31.05.2017
Protokoll frå møte i Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt den 31.05.2017
Rammer og reningsliner for verdisetjing/taksering av eigedomar i Luster, revidert etter møte den 31.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling