Ungdomen sitt kommunestyre
10.05.2017 kl. 12:45 - 00:00
Rådhuset, møterom 2. etasje

Møtedokument
Innkalling til møte i Ungdomen sitt kommunestyre den onsdag den 10. mai 2017
Protokoll frå møte i Ungdomen sitt kommunestyre onsdag den 10. mai 2017
Aktivitetsplan arbeidsåret 2016-2017 pr. 10.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling