Ungdomen sitt kommunestyre
22.04.2021 kl. 12:45 - 15:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Ungdomen sitt kommunestyre den 22.04.2021
Kommuneplan, samfunnsdel. Oliver Bjørndal. Presentasjon og tema dialogmøte
Koronainformasjon til UK, kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg
Sakspapir m/innkalling - Møte i Ungdomen sitt kommunestyre den 22.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format