Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
13.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i arbeidsutvalet tysdag den 13. juni 2017
Framlegg til årsmelding UK 2016-2017
Protokoll frå møte i arbeidsutvalet den 13. juni 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling