Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
24.08.2017 kl. 16:15 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Protokoll frå møte i Arbeidsutvalet torsdag den 24. august 2017
Innkalling til møte i arbeidsutvalet torsdag den 24. august 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling