Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval
30.10.2017 kl. 16:15 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i Arbeidsutvalet måndag den 30.10.2017
Protokoll frå møte i arbeidsutvalet måndag den 30. oktober 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling