Valstyret
07.06.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset, etter formannskapet

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Valstyret den 07.06.2017
Møteprotokoll - Møte i Valstyret den 07.06.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2017 Val av røystestyre til Stortingsvalet 2017 Vis (1) Vis