Valstyret
09.06.2021 kl. 09:30 - 10:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Valstyret den 09.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Valstyret den 09.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
10/2021 Stortingsvalet 2021 - Val av røystestyre Vis
11/2021 Referat- og drøftingssaker Vis