Valstyret
11.09.2017 kl. 19:30 - 00:00
Rådhuset, måndag 11.9 og onsdag 13.9

Møtedokument
Møteprotokoll, møte i valstyret den 11.09 og 13.09.17.
Møteprotokoll røystestyra 11.09.17
Valdeltaking i Luster Stortingsvalet 2017, krinsvis oversikt
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling